ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง กรณีเด็กประสบปัญหาทางสังคมบิดามารดาไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้


Share: