ลงพื้นที่ลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ” กลุ่มเปราะบาง

                 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการเราชนะของกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิตามโครงการ เราชนะได้ด้วยตนเอง ในพื้นที่ตำบลบ้านใหญ่ และตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ราย


Share: