ลงพื้นที่ลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ” กลุ่มเปราะบาง

    วันที่ 7 และ 9 เมษายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการเราชนะของกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการ เราชนะ ได้ด้วยตนเอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร และผู้นำชุมชน

    ในพื้นที่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน 41 ราย

                 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 15 ราย

                 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำนวน 6 ราย

                 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 79 ราย

                  


Share: