มอบชุดธารน้ำใจ ซึ่งได้รับบริจาคจากศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

            วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร(ใหม่) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีมอบชุดธารน้ำใจ ซึ่งได้รับบริจาคจากศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนทั้งสิ้น 370 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยทีม One Home พม.จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


Share: