พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565


Share: