พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 99,999 ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี


Share: