พม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดให้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน “อุ้มรักคิดส์เนอร์สเซอรี่”

  วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและควมามั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกและผู้แทนจากเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อตรวจประเมินความพร้อมการเปิดให้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน “อุ้มรักคิดส์เนอร์สเซอรี่” ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: