พม.นครนายก มอบเงินกู้ยืมให้คนพิการ เพื่อประกอบอาชีพในภาวะ COVID-19

         วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก โดยศูนย์บริการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพในภาวะ COVID – 19 จำนวน 27 ราย โดยแบ่งเป็น กรณีฉุกเฉิน 19 ราย และกรณีทั่วไป 8 ราย รวมเป็นเงิน 430,000 บาท พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: