พม.นครนายก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2564

        วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: