พมจ.นครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564

     วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: