พมจ.นครนายก ร่วมมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ

        วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสโมสรโรตารี จังหวัดนครนายก มอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 10 คัน ณ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


Share: