พมจ.นครนายก ร่วมกับ ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่มอบเงินทุนช่วยเหลือแม้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2564

     วันพุธที่ 17,พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่มอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ของสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายๆ ละ 5,000 บาท ในพื้นที่ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share: