พมจ.นครนายก ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ

            วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ในตำบลวังกระโจม และตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: