พมจ.นครนายก ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ

    วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ในตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: