ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล

📣 ประชาสัมพันธ์การับนักษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล

📝 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา 

📞 02889 5315-9 ต่อ 1234 – 1237 

💻  www.rs.mahidol.ac.th หรือ www.grad.mahidol.ac.th


Share: