ประกาศบุคคลสูญหาย

📣  ประกาศบุคคลสูญหาย
👉  นางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 151/1 หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส 📞 0863168059 (นางประเสริฐพร ถนอมศักดิ์ มารดา) หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

Share: