ประกาศบุคคลสูญหาย

📣 ประกาศบุคคลสูญหาย
👉 ตามหา นางสาวนรีประภา เทศถัน อายุ 30 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดนครสวรรค์
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส กรุณาแจ้ง นางสาววาสนา ศรีนวล (มารดา) โทร 0863746157 หรือ 0807521530 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ โทร 056803532

Share: