ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพ ที่ 9763/2566

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพ จำนวน 1 คัน ได้แก่ รถยนต์บรรทุก แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ สีดำ หมายเลขทะเบียน กง 7517 นครนายก จำนวน 1 คัน ซึ่งรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


Share: