ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


Share: