บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบ นม UHT สำหรับเด็ก

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบ นม UHT สำหรับเด็ก จำนวน 299 ลัง ให้กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share: