ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาทำความรู้จัก พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ...

81 สวัสดิการสังคมไทย

81 สวัสดิการสังคมไทย ...

ประชาสัมพันธ์ วารสาร BOI e-Journal

วารสาร BOI e-Journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 4-2565 วารสาร BOI e-Journal ฉบับที่ 1-2566 ...

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ พม. (E-newsletter)

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ พม. (E-newsletter) ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ...

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565 (สำนักงาน กปร.)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2565 (สำนักงาน กปร.) ...

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial