ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กระบวนการรับบริการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ขอประชาสัมพันธ์กระบวนการรับบริการจัดการศพผู้ส ...

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพ ที่ 9763/2566 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและควา ...

ประชาสัมพันธ์ บริการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

วิธีการชำระเงินกองทุนและแนวทางการประนอมหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ https://drive.google.com/file/d/1GMrH ...

มาทำความรู้จัก พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial