การอบรม อพม. ใหม่ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

             วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการอบรม อพม. ใหม่ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกใหม่ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมพิมพ์จันทร์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: