การประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือนกันยายน 2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือนกันยายน เพื่อรับทราบมาตรการรักษาความปลอดภัยสำนักงานฯ และรายงานผลและแผนการปฏิบัติงาน และพิจารณาการวางแผนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการปีงบ 2565 และพิจารณาการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบรายบุคคล ปีงบ 2565 รวมทั้งการเสนออุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share: