การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามราคา 80 บาท ในส่วนภูมิภาค

👉 งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
📌 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังใหม่)
📝 เริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

Share: