การจัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบประชุม Onilne จากทุกองค์กร เครืองข่ายในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย


Share: