ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

📣 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
📝 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 พฤศจิกายน 2564
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร 0625907229

Share:ประกาศบุคคลสูญหาย

📣 ประกาศบุคคลสูญหาย
👉 ตามหา นางสาวนรีประภา เทศถัน อายุ 30 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดนครสวรรค์
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส กรุณาแจ้ง นางสาววาสนา ศรีนวล (มารดา) โทร 0863746157 หรือ 0807521530 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ โทร 056803532

Share:การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

📣  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
👉 จากภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Share:ประกาศบุคคลสูญหาย

📣  ประกาศบุคคลสูญหาย
👉  นายณัฐสิทธิ์ ถวิลนอก อายุประมาณ 27 ปี ภูมิลำเนา นครราชสีมา
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส 📞 044243000 (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา) 
                                                                 0908285283 (นางสาวเพ็ญพร ถวิลนอกญาติ)

Share:การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามราคา 80 บาท ในส่วนภูมิภาค

👉 งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
📌 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังใหม่)
📝 เริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

Share:ประกาศบุคคลสูญหาย

📣  ประกาศบุคคลสูญหาย
👉  นายตุ่น หรือ เฮียตุ่น (ไท่ทราบชื่อ-สกุลจริง) อายุประมาณ 68-78 ปี ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดสระบุรี
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส 📞 0896180095 หรือ 0924475445 (บุตรสาวหรือบุตรเขย)

Share:ประกาศบุคคลสูญหาย

📣  ประกาศบุคคลสูญหาย
👉  นางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 151/1 หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส 📞 0863168059 (นางประเสริฐพร ถนอมศักดิ์ มารดา) หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

Share:ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564

👫  ผู้สนใจสามารถยื่นลงทะเบียน ได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
📝  ระหว่างวันที่ 5 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
📞  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม 037307127

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial