ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน


Share:ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
สามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2565 ได้ที่ QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice


Share:ประกาศบุคคลสูญหาย

📣 ประกาศบุคคลสูญหาย
👉 ตามหา นางอรวรรณ แปลงสาร อายุ 61 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดปราจีนบุรี
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส กรุณาแจ้ง นายประทีป แปลงสาร (ญาติ) โทร 0812998569 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โทร 037482407-8 ในเวลาราชการ

Share:ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

📣 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
📝 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 พฤศจิกายน 2564
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร 0625907229

Share:ประกาศบุคคลสูญหาย

📣 ประกาศบุคคลสูญหาย
👉 ตามหา นางสาวนรีประภา เทศถัน อายุ 30 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดนครสวรรค์
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส กรุณาแจ้ง นางสาววาสนา ศรีนวล (มารดา) โทร 0863746157 หรือ 0807521530 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ โทร 056803532

Share:การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

📣  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
👉 จากภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial