ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานก ...
อ่านต่อ

พม.ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID – 19

นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบให้โรงเรียนในจังหวัดนครนายก ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤภาษคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกา ...
อ่านต่อ

ครัวกลาง พม. จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครน ...
อ่านต่อ

การอบรม อพม. ใหม่ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial