สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

ข่าว เด่น

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยประธานมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
     1. พมจ.นครนายก ร่วมกับ คลังจังหวัดนครนายก ดำเนินการออกแบบฟอร์มให้กองทุนฯ สำรวจข้อมูล ดังต่อไปนี้

     1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนฯ ประกอบด้วย (1) จำนวนสมาชิกของกองทุนฯ (2) ระเบียบข้อบังคับการจัดสวัสดิการของกองทุนฯ (3) งบประมาณที่ได้รับ (สวัสดิการ 3 ขา ประกอบด้วย 1. งบจากอปท 2. สมาชิกกองทุน 3. พอช 4. อื่นๆ (ถ้ามี) (4) จัดทำงบดุล หรืองบคงเหลือ

     1.2 ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 แบ่งเป็น (1) ถูกเลิกจ้าง (2) เด็กจบใหม่ (3) เด็กที่ว่างงาน

     1.3 เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ เช่น (1) โครงการซ่อมแซมบ้าน (2) โครงการอาหารเช้า/อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก (3) การจ้างงาน ขุดลอก คูคลอง (4) การฝึกอาชีพ (5) Food bank (6) ขยะแลกไข่ เป็นต้น

  โดยขอให้ส่งข้อมูลการสำรวจให้ พมจ.นครนายก ดำเนินการตรวจสอบ ภายในวันที 1 สิงหาคม 2563

  1. ให้ พมจ. นครนายก มอบ อพม. ดำเนินการประสานในชุมชน
  2. ตั้งกรุ๊ปไลน์เพื่อประสานการทำงานในเรื่องฯ ดังกล่าว
อ่านต่อ

ข่าว สาร

ประชาสัมพันธ์ เงินช่วยเหลือเยียวยา คนพิการ สถานการณ์ COVID – 19

รู้ยัง เงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19 เข้าวันที่ 29 พ.ค. นี้มาตราการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเ …
อ่านต่อ

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ชี้แจงผู้พิการได้เยียวยา 1,000 บาททุกคน รัฐจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องยื่นเรื่อง-ลงทะเบียนใหม่

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ชี้แจงผู้พิการได้เยียวยา 1,000 บาท ทุกคนรัฐจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องยื่นเรื่อง-ลงท …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานก …
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2563

         ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฏาคม 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

มอบเงินกู้ยืนกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

              วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหว …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

พม.นครนายก ช่วยเหลือแล้ว

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
สิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้รับ
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

154997
Total Visitors
2341
Visitors Today
36
Live visitors
154997
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

 

ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

037 311 480

 nakhonnayok@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial